A „Korszerű tudás – Fejlődő iskola” Tehetséggondozó Műhely bemutatása

 

Mottó: „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk.” (Marie Curie)

 

Helyzetelemzés:

Napjaink köznevelésében a hatékony nevelő-oktató munka érdekében paradigmaváltás szükséges. A szakemberek is több oldalról, de azonos alapról közelítik ezt. Számtalan tényezővel valamennyien egyetértenek. A reformnak, a paradigmaváltásnak érintenie kell az oktatáspolitikát, a tanulásszervezést, tananyagszervezést, a stratégiát, a nevelő-oktató munka során eddig alkalmazott módszereket, eszközöket és a tanulókhoz való viszonyt. A pedagógus szerep megváltozása – együttműködő társ – megkerülhetetlen. A Szoboszlói Úti Általános Iskola pedagógusai felismerve a változás szükségességét, és az iskolában folyó magas szintű nevelő-oktató munka fenntartására illetőleg fejlesztésére a Szoboszlói Úti Általános Iskolát mint Tehetséggondozó Műhelyt definiálták. Az elméleti és gyakorlati feladatok koordinálására és irányítására tehetség- és képességfejlesztő munkacsoportot hoztak létre, élén egy fő csoportvezetővel. A fejlesztést az alábbi makro-környezeti változások indokolják:

 • Veszít jelentőségéből a tantárgyközpontúság
 • Megváltozik a tananyag struktúrája
 • Nagy hangsúly helyeződik a kompetencia alapú oktatásra, az info-kommunikációs technikák és technológiák alkalmazására
 • Az iskolának figyelembe kell vennie, hogy a gyerekek különböző szociokulturális körülmények közül, különböző előismeretekkel, különböző adottságokkal érkeznek az iskolába
 • A tankötelezettség 16 éves korig tart
 • Egyre többen kerülnek be a felsőoktatásba
 • A pályaválasztás az ifjúkor végére tolódik
 • Egyre gyakrabban jelentkezik igényként, a fentiek alapján, és sürgető követelményként mind a tanórán, mind a tanórán kívül a differenciált foglalkozás szervezése, melynek mértékei egyre inkább a különböző adottságok és az egyéni érdeklődés lesznek
 • A pedagógusszerep alapkövetelménye: a magas szintű szaktárgyi tudás, pedagógiai és pszichológiai ismeret, a módszertani gazdagság és a kreativitásra való hajlam

A Tehetségfejlesztő Műhely stratégiai céljai:

 • Megmutatni, hogy az iskola, a köznevelés a tehetséggondozás legfontosabb színtere
 • Motiváló, a diákok aktivitására épülő színvonalas iskolai neveléssel-oktatással elérni a hatékony tehetséggondozást
 • Felkutatni azokat a lehetőségeket, amelyekkel segítjük a tehetséggondozás kulcsszereplőjének, a kiváló pedagógusnak a munkáját

A Tehetséggondozó Műhely operatív feladatai:

 • Tehetségazonosítás – tehetségmentés - tehetséggondozás
 • Korai fejlesztés
 • A tehetség- és képességfejlesztő program elterjesztése az iskolában
 • Segítségnyújtás egyéni tehetségfejlesztő program kidolgozásában
 • Belső képzés, továbbképzés, nevelési értekezlet szervezése a témában
 • Aktív részvétel a tehetséggondozó munkában, a fejlesztés megvalósításában, monitorozásában
 • A szaktanácsadás helyi feladatainak koordinálása
 • Módszertani segítségnyújtás a nevelőtestület tagjainak
 • A programban résztvevők fejlődésének nyomon követése
 • Egyéni tehetséggondozó táborok szervezése, a tanévi munka folytatásaként
 • Tapasztalatcserék, fórumok, tanácskozások szervezése az iskola pedagógusai, szülők, tanulók részvételével
 • Részvétel a városi tehetséggondozó munkacsoport, és tehetségfejlesztési koordinációs fórum munkájában

A Tehetséggondozó Műhely monitoring módszere:

A tehetséggondozó munka eredményességének nyomon követését, az adatok feldolgozását és kezelhetőségét segíti az egységes értékelési rendszer, melyet a városi tehetséggondozó programmal összhangban végzünk.

Elemei:

 • Adatlapok
 • Dokumentumrendszer (napló, értékelés, önértékelés)
 • Egyéni fejlesztési tervek készítésének szempontjai
 • Nyomon követés
 • Portfólió
 • Interjú  

 

Konferencia - előadás

Dr. Pakurár Miklósné

Mentoráló intézményi modell

,, Tudás fája '' nívócsoportos tehetségfejlesztés

2014.11.12. Debrecen

 

Dr. Pakurár Miklósné:

A mentoráló intézményi modell tapasztalatai a Szoboszlói Úti Általános Iskolában

2015.11.09. Debrecen

 

 A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa - XXII. évfolyam 2014/4. szám

Tóth Richárdné Nagy Alíz: Korszerű tudás - Fejlődő iskola

A városi tehetséggondozás 

Modulok sorrendje - Városi tehetséggondozás

Az ország legfiatalabb jazz dobosa, Wesser Patrik

„Tudás fája” tehetséggondozó csoportok intézményen kívüli foglalkozásai

comenius logo engread