A Szoboszlói Úti Iskoláért Alapítvány a ballagási és évzáró ünnepségen jutalmazta az iskola 2017/2018. tanév tehetséges tanulóit.

Alapítványunk fő tevékenysége:

·         az iskolai munka támogatása (pl. tanulmányi versenyek, ünnepségek, tehetséges tanulók)

·         az iskola felszereltségének és berendezéseinek fejlesztése

Terveink a jövő tanévekre:

·          tanulmányi versenyek, iskolai rendezvények feltételeinek biztosítása,

·          iskola felszerelésének fejlesztése, az iskolai könyvtár bővítésének támogatása,

·         tehetséges tanulóink jutalmazása sikeres középfokú nyelvvizsga és versenyeken elért eredményeik alapján

A kuratórium határozata szerint, minden évben megjutalmazzuk azt az alsó illetve felső tagozatos diákunkat, aki tehetségével, kitartó munkájával iskolánk jó hírnevéhez hozzájárul, s utat mutat diáktársainak is.

Ebben a tanévben redhagyó módon 19, 8. osztályos tanulónk B2 szintű komplex angol nyelvvizsgát, 4 tanulónk pedig B2 szintű szóbeli angol nyelvvizsgát tett.

 Ezért a kuratórium úgy döntött, hogy mind a 23 diákot megjutalmazza kiemelkedő teljesítményéért.

 A 19 fő egynyelvű angol szótárral fejlesztheti tovább angol nyelvtudását. A 4 fő pedig két-két angol nyelvű ismeretterjesztő könyvvel bővítheti angol nyelvismeretét. A ballagáson vehették át jutalmukat.

Ebben a tanévben az iskola nevelőtestületének ajánlása alapján két diákunknak ítéltünk oda olyan eszközöket, amivel, tudásukat, felkészültségüket tovább gyarapíthatják, s elismerjük kiemelkedő teljesítményüket, versenyeken elért kiváló helyezéseiket.

Idén iskolánk alapítványa egy,Samsung 7” Galaxy TabS tipusú tabletttetajánlott fel Sándor Zsófia 7. a osztályos tanulónak.

Zsófia kitűnő tanuló. Ez nem csak a tanulmányi eredményeire, hanem a képességeire, motivációjára és magatartására is vonatkozik. Kiemelkedő képességű diák. Különösen a természettudományok területén, azon belül is a matematika, fizika, kémia tantárgyakban jeleskedik. Számos városi, megyei és országos szintű versenyen szerepelt eredményesen.

Versenyeredményei közül a legjelentősebbek:

  • 35. Hatvani István fizikaverseny országos 3. helyezett
  • IV. Országos Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia bronz minősítés

A másik díj, díjazott:

 Alsó tagozatban egy (Amazon Kindle 8) multimédiás eBook olvasótKatona Ábel 4. a osztályos diákunknak ítéltünk oda.

Ábelre példamutató magatartása és kiemelkedő szorgalma miatt méltán lehetünk büszkék. Kitűnő tanulmányi eredménye is ezt bizonyítja. Számos matematika, magyar versenyen indult, és ért el eredményeket. A Tudás Fája Tehetségcsoport tagja. Junior nyelvvizsgán is eredményesen szerepelt.

Versenyeredményei közül a legjelentősebbek:

·         A nádudvari Varázsceruza megyei helyesíró versenyen az 3. helyet szerezte meg.

·         Kardos Csaba karate emlékverseny 1., 3. helyezés

Gratulálunk az eredményekhez, és további sikereket kívánunk diákjainknak.

 

Fülöpné Megyesi Gabriella

kuratóriumi elnök

 

                                                   SZOBOSZLÓI ÚTI ISKOLÁÉRT ALAPITVÁNY

4031 Debrecen, Szoboszlói út 3.sz.

Bankszámla szám:10403428-34218367

18548815-9499-569-09

 

Tisztelt Szülők!

 

Az elmúlt gazdasági évet lezárva a Szoboszlói Úti Iskoláért Alapítvány kuratóriuma –ezúton is – megköszöni azt az anyagi segítséget, amelyet a volt diákjaitól, a szülőktől, az alapítványt támogató közösségtől kapott.

 

Kérjük, hogy az új gazdasági évben is segítsenek bennünket az alábbi lehetőségek szerint:

  1. a személyi jövedelemadó 1%-át ebben az évben is átutaltathatják az iskola alapítványának számlájára. Az adószámmal ellátott nyomtatványt csatoltuk a levélhez.
  2. az alapítvány számlájára közvetlenül is lehet támogatást befizetni.

 

A Szoboszlói Úti Iskoláért Alapítvány nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési közhasznú tevékenységet végez.

 A Szoboszlói Úti Iskoláért Alapítvány elsősorban az iskola tanulóit támogatja, illetve az iskola berendezéseinek, felszereléseinek fejlesztésére fordítja a bevételeit.

A 2016. évben befolyt személyi jövedelemadó 1%-a 807.676 Ft.

Az alapítvány múlt évben elsősorban az iskola tanulóit, s az iskolai munkához kapcsolódó tevékenységeket, illetve az iskola felszereléseinek fejlesztésére fordította bevételeit a munkaközösségek és az intézményvezető által beadott pályázatok alapján. Ez a támogatás: 942.000 Ft

Munkánkat segíti a 2008. évben vásárolt digitális fénymásoló gép, amelynek a fenntartási és működtetési költségét is ebből az összegből fedezzük.

 

Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadó 1 százalékára.

Amennyiben egyetért törekvéseinkkel, és munkánkat szeretné ezzel segíteni, ezt adója 1%-val megteheti. A felajánlott pénzt továbbra is meghatározott céljainkra szeretnénk felhasználni.

„A gyermekek szellemi, testi, lelki nevelése, közreműködés szociális ellátásukban, érdekeik képviseletében. [...] Mindezek érdekében a szervezet részt vesz a helyi és az országos közéletben. Aktív oktatási, kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi, szociális, tevékenységet folytat.”

Debrecen, 2018. 01. 30.

Eddigi önzetlen segítségüket köszönve, tisztelettel:

Fülöpné Megyesi Gabriella

A kuratórium elnöke

A kedvezményezett adószáma:

18548815-1-09

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

A TINTA Könyvkiadó Lőrincze Lajos iskolai és közkönyvtári állománygyarapítási pályázatát 2018

comenius logo engread